Trots ben ik op de mooie resultaten die ik heb behaald gedurende mijn loopbaan. Altijd in samenwerking met deskundige mensen, waarbij ik regelmatig een doorslaggevende rol speelde in het bij elkaar brengen van de juiste mensen of het wegnemen van barrières. De resultaten zijn divers en niet uitputtend. Bij die resultaten horen verhalen. Verhalen over zoeken naar oplossingen, weerstand, doorzettingsvermogen, nieuwe inzichten en het vieren van succes.Voor mezelf vormen ze inspiratie voor volgende mooie resultaten. Hopelijk bieden ze ook anderen inspiratie. De rode draad uit al deze projecten: vernieuwen, mensen en technologie

Wil je meer weten over één van de resultaten? Of weten hoe ik bij u in de organisatie resultaten kan behalen? Neem dan contact op voor een goed gesprek. 

Wat: diverse teamsessies, oa. opzet kwaliteitsmanagement, planning en uitvoeringsplan project, creatie goed presterende teams.

Rol: facilitator

Waar: opdrachtgevers CBR, Rijkswaterstaat, politie (2017)

Wat: presentatie tijdens symposium Best Practice User Group i.s.m. Positief werk(T)

Rol: spreker

Waar: Best Practice User Group (2017).

Wat: Reorganisatie van de afdeling Kwaliteit & Processen (data); Veranderaanpak voor de directie Inwinning en Gegevensanalyse ontwikkelen.

Rol: afdelingshoofd

Waar: Rijkswaterstaat (2013 -2014)

Wat: Opstellen advies verbetering verkeerscentrale en aansluiting tunnels op verkeerscentrale.

Rol: afdelingshoofd Infraproviding

Waar: Rijkswaterstaat (2011)

 Wat: Advies opstellen voor transitie van objectbediening naar netwerkmanagement voor het verkeer in Zuid-Holland.

Rol: senior adviseur

Waar: Rijkswaterstaat (2006)

Wat: start implementatie Netcentrisch Werken, een betere informatie uitwisseling bij crises.

Rol: programmamanager

Waar: Rijkswaterstaat (2014)

Wat: Smart Mobility bij Rijkswaterstaat: verandering initiëren, discussies entameren en ordening brengen in Beter Benutten aanpak.

Rol: coördinerend adviseur

Waar: Rijkswaterstaat (2015)

Wat: Implementatie Asset Management voor Industriële Automatisering

Rol: coördinerend adviseur

Waar: Rijkswaterstaat (2012)

Wat: Implementatie Asset Management op snelwegen in Zuid-Holland.

Rol: afdelingshoofd Infraproviding

Waar: Rijkswaterstaat (2008 - 2010)

Wat: Planstudies spitsstroken Zuid-Holland (A12 Goud-Utrecht, A20 aansluiting Moordrecht).

Rol: programmamanager

Waar; Rijkswaterstaat (2005 - 2006)

Wat: Learning by Doing aanpak ontwikkelen en toepassen in het werkveld Smart Mobility.

Rol: programmamanager

Waar: Rijkswaterstaat (2015)

Wat: drones bij Concert at Sea, Veldtest ITS corridor.

Rol: stimuleren demonstraties

Waar: Rijkswaterstaat (2015)

Wat: Herontwerp proces Informatievoorziening voor geheel Rijkswaterstaat in het ker van reorganisatie; team samenstellen en aansturen.

Rol: projectmanager

Waar: Rijkswaterstaat (2011)

Wat: Implementatie Minder Hinder bij werken aan de weg in Zuid-Holland (onderdeel van landelijk programma).

Rol: senior adviseur

Waar: Rijkswaterstaat (2007 - 2008)

Wat: Sitmuleren maatregelen om de bereikbaarheid in regio Rotterdam te verbeteren, waaronder betere afstemming wegwerkzaamheden, mobiliteitsmanagement en halte voor de Fast Ferry.

Rol: programmamanager Fileplan Regio Rotterdam

Waar: Rijkswaterstaat (2000 -2005)