Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen continue vernieuwing en bieden mogelijkheden om het bestaande werk te verbeteren (meer waarde toevoegen, sneller, efficiënter). Ik help organisaties en teams de vernieuwing in gang te zetten, de stakeholders mee te nemen in de vernieuwing en de verbeterde werkwijzen te borgen in de organisatie.

Mijn vijf principes om vernieuwingskracht te mobiliseren:

1. Kansen zichtbaar maken

Vernieuwing heeft lastige én leuke kanten. De impact en kansen van de vernieuwing maak ik zichtbaar en tastbaar door de juiste discussie te voeren, de inzichten te ordenen en te vertalen naar praktische tips.

2. Mens en organisatie

Met oog voor de kracht van de mensen in de organisatie zet ik de vernieuwing in gang passend bij de cultuur en het verandertempo van de organisatie.

3. Overzicht, inzicht en ordening

Mijn analytische vermogen zet ik in om de huidige situatie, het eindbeeld en de verschillende belangen scherp in beeld te krijgen. Door het voeren van gesprekken, lezen van relevante stukken en mijn actuele kennis van externe ontwikkelingen ben ik zeer effectief in het snel inzicht krijgen.

4. De kracht van beelden

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. Ook bij de implementatie van vernieuwingen vormen beelden een krachtige middel. De vernieuwing geef ik kleur en betekenis door presentaties, beelden en visueel vormgegeven overzichten.

5. Vernieuwen én borgen

Mijn werk stopt niet bij het op gang brengen van de vernieuwing en verandering in organisaties. Na het op gang brengen en in beweging houden van de vernieuwing, zorg ik voor de borging in het reguliere werk van de organisatie.

Resultaat

Een vernieuwing is in gang gezet én geborgd. De organisatie of het team kan vanuit een vernieuwde basis het werk uitvoeren en verder ontwikkelen.

Of het nu gaat om een andere werkwijze, het omgaan met nieuwe thema’s of met de snelle dynamiek van ontwikkelingen.

Behoefte aan vernieuwingskracht?

Bel (06) 5772 8742 of mail

of meld je aan voor de inspiratiedag Veranderen is geen Kunst

Alles wat ik nu gewoon elke dag doe, heb ik toch ook ooit eens voor het eerst gedaan?  Een blog over het verandervermogen van mensen en organisaties. Lees meer