Visie - Beweging is altijd mogelijk

Mijn visie is dat het altijd mogelijk is om nieuwe kansen te creëren of oplossingen te vinden voor de problemen die u ervaart. De belangrijkste sleutel is het zorgen voor openheid en verbinding. Door meerdere inzichten bij elkaar te brengen ontstaan nieuwe ideeën en andere oplossingen.

De werkwijze van De Energieke Schakel omvat de inhoudelijke analyse en aanpak, het werken met wat er onder mensen speelt, het creëren van energie en het inspelen op veranderingen.

Inhoudelijke analyse

Met de opdrachtgever breng ik de ambitie en het uiteindelijk beoogd resultaat in kaart. Vervolgens haal ik relevante informatie op door gesprekken, sessies of het lezen van relevante stukken. Op basis van die informatie zorg ik voor overzicht, inzicht en ordening. Dit is de leidraad voor het uiteindelijke voor de uitwerking van een advies of de uitvoering van een project of verandering.

Mensen

Het zijn de mensen die het uiteindelijk doen. Ik ben in staat om snel verbinding te leggen met mensen en zichtbaar te maken wat er speelt, niet alleen op inhoud maar ook omtrent drijfveren en verborgen talenten van mensen. Het is verrassend hoe vaak vaardigheden en ervaringen onbenut blijven. Bijvoorbeeld doordat mensen zelf de relatie met het werk niet leggen of zich niet uitgenodigd voelen om het in te brengen. Ook kunnen issues en weerstand verborgen blijven. Ik breng zowel issues als positief kanten aan de oppervlakte, zodat er mee gewerkt kan worden.

Wendbaar en energie

De wereld om ons heen verandert en ook organisaties en projecten zijn aan verandering onderhevig. Het is de uitdaging om hier flexibel en wendbaar mee om te gaan zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen. Mijn ervaring is dat de adaptieve werkwijze niet alleen goed werkt, maar ook energie genereert. Door met tussenstappen te werken is er een geregeld een mijlpaal bereikt die gevierd kan worden.

De adaptieve werkwijze bestaat voor mij uit:
  • Kortcyclisch evalueren, leren en de aanpak bijstellen
  • Oog hebben voor belangen en wat er leeft onder de mensen
  • Focus op het einddoel
  • Openstaan voor reflectie
  • Successen vieren