Waarom De Energieke Schakel?

Een nieuwe werkwijze implementeren? Versnelling brengen in een project? Met een groep mensen in een korte tijd resultaten boeken? Op zoek naar oplossingen in een complex werkveld? Een bijeenkomst, maar nog geen dagvoorzitter?
De Energieke Schakel helpt je graag vooruit!

Ik heb een scherp analytisch vermogen, zorg voor verbinding met de mensen achter het werk en weet met mijn pragmatisme voortgang te boeken. Mijn empathisch vermogen en creativiteit zet ik in om groepen mensen in beweging te krijgen en resultaat te boeken. Openheid, veiligheid en inspiratie maakt dat mensen de geboden ruimte benutten en verantwoordelijkheid nemen. Deze aanpak werkt!

Projectmanagement

Projecten realiseren in een veranderende wereld is mijn specialiteit. Of het nu gaat om een innovatief project of het implementeren van een nieuwe werkwijze. 
Ik ben in staat om met de focus op het einddoel al snel de eerste stappen te zetten met de betrokkenen in de organisatie. 

Teamsessie faciliteren

Wil je met een team een of meerdere dagen aan de slag om effectief informatie met elkaar te delen, een aanpak uit te werken of uitgebreid een specifiek thema te behandelen. Ik help je om een goed programma samen te stellen, de bijeenkomst te faciliteren en zorg voor teambuilding. 

Verbetertrajecten

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen continue vernieuwing en bieden mogelijkheden om het bestaande werk te verbeteren. Ik help organisaties en teams de vernieuwing in gang te zetten, het draagvlak te vergroten en de verbeterde werkwijzen te borgen in de organisatie.

Wat anderen over mij zeggen

- Er zijn slechts een paar mensen, die ik bovenaan mijn telefoonlijst heb staan als ik een spannend plan heb. Sonja is daar één van.
- Sonja is kundig, rap van tong, een goede debater maar altijd binnen de menselijke maat.
- Als het eropaan komt, dan kun je van Sonja op aan.
- Als Sonja een bijeenkomst organiseert, weet ik dat we aan het einde een waardevol resultaat hebben én met elkaar plezier hebben beleefd.
- Sonja heeft lef. Ze durft de issues aan te scherpen en op tafel te leggen.

Mijn favoriete werkvelden

Smart Mobility Asset management Duurzaamheid
Maatschappelijke vraagstukken Bruggen Infrastructuur
Crisismanagement Data Verbeteringen implementeren

Nieuws

Sessies over indicatoren

14 juli 2023

Resultaten

Niks is mooier dan een opdracht afsluiten met waardevolle resultaten. Ik heb er een aantal op een rijtje gezet. Verderop op deze website zijn er meer voorbeelden te vinden. 

Wat Faciliteren van een aantal sessies
Mijn rol Facilitator, procesbegeleider
Wanneer 2021 -2023
Opdrachtgever Ministerie SZW
Wat Slimme technologie implementeren tbv soepele doorvaart en minder hinder voor de weg
Mijn rol Projectmanager
Wanneer 2018 - 2021
Opdrachtgever Provincie Noord-Holland
Wat Professionaliseren aanpak onderhoud bruggen
Mijn rol Adviseur, implementatiemanager
Wanneer 2020 - 2021
Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland
Wat Opzetten nieuwe afdeling tijdens een reorganisatie
Mijn rol Afdelingshoofd
Wanneer 2013-2014