Nieuws

Sessies over indicatoren

14 juli 2023

Met veel plezier heb ik weer een serie van drie sessies gefaciliteerd. Ruim 10 partijen die gezamenlijk een dienstverlening organiseren waren op zoek indicatoren die helpen om tijd bijzonderheden te signaleren en te leren van ervaringen. Bij het formuleren van indicatoren vind ik het belangrijk om te starten met een gemeenschappelijk beeld van de betekenis van de indicatoren. Waarvoor wil je ze gebruiken? Wie gebruiken ze en hoe weeg je de waarden van de indicatoren? Alleen dan kunnen de indicatoren een goede signaalwerking hebben én ondersteunend zijn aan het leren. In de tweede sessie begeleidde ik het (soms lastige) gesprek over de indicatoren, waarbij de belangen verschilde en de beelden ook. Elementen van #DeepDemocracy hielpen om het goede gesprek te voeren. In de laatste sessie hebben we de indicatoren verder verfijnd en uitgewerkt. Bij elkaar een mooie basis om met elkaar het gesprek aan te gaan en de dienstverlening verder te verbeteren. Ik heb weer genoten van het proces om de verschillende invalshoeken en denkbeelden dichter bij elkaar te brengen en te verduidelijken. #teams #samenwerken #faciliteren

Kernwaarden voor ketensamenwerking

5 juli 2022

Op 5 juli 2022 begeleidden Liesbeth van Alphen van FlyingZebra en ik een sessie rondom kernwaarden.

 

We gingen met mensen uit 11 organisaties aan de slag. Hun hoofddoel voor de dag: sámen een set van kernwaarden bepalen die de samenwerking in de praktijk ondersteunt. Een set aan waarden die de essentie vat, helder is en energie geeft. En die missie is geslaagd!

 

Over een poos komen we weer bij elkaar om te evalueren of we al volledig op het goede pad zijn. En om de kernwaarden door te vertalen naar wat het betekent voor de dagelijkse praktijk

 

 


Smart Mobility in Noord-Holland

5 juli 2022

De eindrapportage van het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility is opgeleverd. Wat een mooie resultaten zijn er bereikt. Met veel plezier heb ik hieraan een bijdrage geleverd. 

Zie deze post voor meer informatie


Gedragsonderzoek kan altijd

april 2022

Werk jij aan Smart Mobility? Hoe heb jij het #gedrag van de gebruiker meegenomen in het project?

Voor de provincie Noord-Holland ging ik samen met XTNT Experts in Traffic and Transport op zoek naar praktische tips en mooie voorbeelden van gedragsonderzoek bij #smartmobility. Dit heeft geresulteerd in een handreiking #gedragsonderzoek.

En de conclusie van onze zoektocht? -> Gedragsonderzoek kan altijd!

Auto van de Straat

maart 2022

Woon je in Noord-Holland? Wil je met buurtgenoten ervaren hoe autodelen werkt? Meld je dan aan voor Auto van de Straat #Noordholland #autodelen #duurzaam #deelmobiliteit #SmartMobility


Samenwerken aan inburgering

februari 2022