Projectmanagement

Scherp op inhoud, zacht op de relatie, dat is mijn motto bij projecten. Met gedegen kennis van en ervaring met projectmanagement bereik ik resultaten en zorg voor een werkend projectteam. Met mijn focus op het einddoel identificeer ik de eerste concrete stappen, motiveer ik de mensen in het projectteam en bewaak de planning. Ook als omstandigheden wijzigen weet ik het einddoel te bereiken. Ik vind het belangrijk om stakeholders goed mee te nemen en heb oog voor de verschillende belangen. Kansen weet ik te signaleren en te verzilveren.
Ik zorg voor het gezamenlijk vieren van successen en schroom niet om issues op tafel te leggen, zodat deze opgelost kunnen worden.

 

Resultaat

​Het einddoel van het project wordt behaald, ook als de omstandigheden wijzigen. Een project is bij mij pas echt succesvol als de resultaten ook geborgd zijn binnen de organisatie. Ik zorg voor een goede afronding, borging en overdracht van de resultaten. Niet alleen het eindresultaat, maar ook tussenliggende mijlpalen en leerervaringen.  ​​

Voorbeeldproject

Smart Shipping

 

Hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan slimme, veilige en duurzame mobiliteit op weg en water?

De provincie Noord-Holland heeft succesvol de Blauwe Golf geïmplementeerd. Door slim data te delen via een brugmanagementsysteem heeft de brugbedienaar goed zicht op de drukte op weg en water. Bovendien levert het brugmanagementsysteem een advies over het beste moment om de brug te openen. Daarnaast is de actuele informatie van brugopeningen beschikbaar voor schippers en automobilisten. Aan mij de vraag om als projectmanager het concept verder te implementeren en op zoek te gaan naar nieuwe kansen voor Smart Shipping.