Wie ben ik?

Vernieuwing en het realiseren van een goede samenwerking zijn mijn drijfveren. Ik vertaal ontwikkelingen in de omgeving en/of organisatie naar mensen, resultaten en werkwijzen. Voor mij is het de uitdaging om verschillende belangen en de drijfveren van mensen met elkaar te verbinden. Hiermee creëer ik beweging, implementeer ik een verandering en draag bij aan het behalen van de gewenste resultaten. Ik zet met plezier mijn creatieve denkkracht in op zoek naar nieuwe oplossingen voor complexe problemen en weet bij mensen het enthousiasme los te maken om mee te doen aan de zoektocht.

​Met een achtergrond als vervoerseconoom heb ik ruim 20 jaar ervaring met veranderingen, projecten en beheer en onderhoud in de wereld van verkeer, infrastructuur en informatievoorziening. Ik heb veel werkzaamheden verricht voor Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. Sinds 2017 jaar heb ik ten volle gekozen voor het ondernemerschap. Tot mijn opdrachtgevers behoren provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden binnen de overheid, CBR en Rijkswaterstaat.

Mijn visie

Beweging is altijd mogelijk

Mijn visie is dat het altijd mogelijk is om nieuwe kansen te creëren of oplossingen te vinden voor de problemen die u ervaart. De belangrijkste sleutel is het zorgen voor openheid en verbinding. Door meerdere inzichten bij elkaar te brengen ontstaan nieuwe ideeën en andere oplossingen.
De werkwijze van De Energieke Schakel omvat de inhoudelijke analyse en aanpak, het werken met wat er onder mensen speelt, het creëren van energie en het inspelen op veranderingen door een adaptieve werkwijze

Coproductie

Ik geloof in samenwerking. Gesprekken met anderen bieden nieuwe inzichten. Samen werken en samen produceren betekent:

  • Werken vanuit diverse perspectieven;
  • Gebruik maken van elkaars vaardigheden, ervaring en netwerken;
  • Creativiteit, elkaar op nieuwe ideeën brengen.

En ook: elkaar uitdagen, het niet met elkaar eens zijn, wrijving. En dus ook: GLANS.

 

Vaste samenwerkingspartners van mij zijn:

  • Eerst Doen, Dan Denken: door gebruik te maken van de taal van het lichaam (houding, stem, ruimtegebruik) vergroot trainer Joost Klabbers het bewustzijn en wat jou beweegt in interactie met anderen. www.eerstdoendandenken.nl
  • John Steendijk Advies: een analytisch en mensgerichte adviseur die de materie doorgrond en nieuwe vaardigheden en kennis kan overdragen. Tevens trainer in het presenteren. 
  • Unynk: geleid door Nynke Zandhuis. Een enthousiaste trainer en coach die altijd op zoek is naar verbinding en vernieuwing. Sterk in coaching, verandertrajecten en een waardevolle partner bij het opzetten van nieuwe initiatieven. www.unynk.nl
  • Flying Zebra staat voor groei voor mens én organisaties. Via het opzetten en faciliteren van ontwikkel-, cultuur- en verandertrajecten draagt Liesbeth van Alphen bij aan meer balans en toekomstbestendigheid.