Asset Management

Ik was senior adviseur beheer en onderhoud voor de snelwegen in Zuid-Holland toen Rijkswaterstaat startte met de implementatie van asset management. Vanuit die rol zorgde ik voor de implementatie van asset management voor de snelwegen van Zuid-Holland en legde ik de verbinding met de landelijke ontwikkelingen. Een mooie uitdaging. Zeker omdat er in Zuid-Holland de meeste tunnels lagen, een aantal belangrijke bruggen, ingewikkelde en oude knooppunten zoals Kleinpolderplein en veel verschillende verkeersmanagementsystemen kende. Bovendien wordt de infrastructuur veelvuldig gebruikt, wat tot snellere veroudering leidt. Vanuit deze complexe en ietwat bijzondere situatie ontstonden wel eens discussies met de landelijke organisatie. Ik zorgde daarbij voor een goede verbinding en schroomde niet om de scherpe discussie aan te gaan. Mijn overtuiging is dat scherpte op de inhoud en een goede discussie daarover helpend is om problemen te zien en op te lossen.

Nadat de basis van asset management geïmplementeerd was, verschoof de aandacht naar de complexe vraagstukken (bruggen, tunnels, verkeerscentrale). Als coördinerend adviseur ging ik aan de slag om op landelijk niveau asset management voor industriële automatisering (bruggen, tunnels, verkeersmanagementsystemen, etc.) te implementeren. Ik organiseerde overleg met landelijke specialistische diensten en regionale diensten om vraagstukken op te lossen en verankerde de werkwijze in de bestaande assetmanagementsystematiek. Bovendien zorgde ik voor draagvlak op diverse niveaus van de organisatie en het organiseerde kennisdagen.