Opzetten van een nieuwe afdeling

Tijdens een grote landelijke organisatie heb ik als afdelingshoofd de afdeling Kwaliteit en Processen opgezet. De Deze afdeling was onderdeel van de directie Inwinning Gegevens en Analyse. afdeling was verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement en professionele processen voor de directie. Daarnaast had de afdeling een  voortrekkersrol in de ontwikkel- en transitieopgave van de gehele directie Inwinning en Gegevensanalyse. Met een stevige krimpopgave van meer dan 20% was de transitie opgave fors.

Met een heldere aanpak en door goed te luisteren naar wat er leefde binnen het team is het gelukt om stap voor stap de afdeling op te zetten en de directie mee te nemen in de transitieopgave.

 

Bij de reorganisatie hoorde onvermijdelijk ook de ‘slecht-nieuws’ gesprekken. Dat is zeker niet leuk om te doen, maar als het lukt om dat op een eerlijke manier met medemenselijkheid te doen geeft dat voldoening. De mooiste feedback kreeg ik van een medewerker waarvoor er geen geschikte plek was op mijn afdeling. Hij vertelde dat hij mij in het begin niet oké vond, maar bedankte mij voor het feit dat ik altijd eerlijk en open was en hem het zetje had gegeven om te solliciteren op een baan die bij hem paste.