Netcentrisch werken

Implementatie van een nieuwe werkwijze van informatiedelen tijdens crisissituaties.

Netcentrisch werken is een snelle manier van informatie delen wat zorgt voor een goed en actueel situatiebeeld. Deze manier van werken wordt voornamelijk gebruikt bij rampenbestrijding of crisismanagement. Ook Rijkswaterstaat heeft een rol bij crises. Denk aan hoogwater of rampen waar de weg toegankelijk moet zijn voor de hulpverlening. Juist door de veelzijdigheid van rollen binnen de organisatie en de vele samenwerkingspartners bij het afhandelen van crisis was het lastig om netcentrisch werken volgens 1 standaard uit te rollen. Dit belemmerde de implementatie van deze werkwijze. Als projectmanager is het mij gelukt om met het projectteam de belemmeringen weg te nemen en de daadwerkelijke realisatie te starten.

Hoe? Door niet dogmatisch vast te houden aan 1 standaard, maar werkende weg de werkwijze te implementeren. Bovendien had ik de aanpak zo opgezet, dat er voldoende ruimte was om de professionals die daadwerkelijk actief zijn bij de afhandeling van crises te betrekken. Bij elke stap vroegen we feedback of organiseerden een oefening. Hiermee konden we de werkwijze verbeteren en met draagvlak implementeren.

Wat bijzonder was dat we als projectteam nooit met zijn allen bij elkaar zijn gekomen. Vanaf het begin hebben we in wisselende samenstelling via videovergaderen, teleconferencing en facetime het project georganiseerd. Dit was ingegeven door de verschillende werklocaties en de druk op de agenda. Omdat netcentrisch werken draait om het op afstand goed en snel met elkaar informatie delen, was het ook een drijfveer om dat zelf als projectteam te ervaren.