Ontwerp proces Informatievoorziening

De wens was om voor de gehele organisatie een goed proces te ontwerpen voor Informatievoorziening. Onder informatievoorziening viel alles wat met informatie te maken had. Van de inwinning van gegevens, tot informatie voor bedrijfsvoering en industriële automatisering. Als projectleider stelde ik een kernteam samen en een landelijke groep van 20 mensen. Met behulp van het LEAN instrumentarium hebben we de huidige werkwijze geanalyseerd en verbeteringen voorgesteld. Uiteindelijk resulteerde dit tot een procesontwerp voor alle onderdelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De belangrijkste onderdelen van dit ontwerp zijn later geïmplementeerd.

Bij dit project heb ik ervaring opgedaan met de LEAN werkwijze die ik voor andere projecten kan inzetten.