Smart Mobility - Adaptief werken

Technologische ontwikkelingen gaan snel en die hebben impact voor het verkeer, auto’s en dus ook de infrastructuur. Denk aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, de inzet van drones of het slim delen van data. Het tempo van ontwikkelingen van Smart Mobility ligt hoger dan de ontwikkelingen in de civiele infrastructuur. Dit betekent dat er voor wegbeheerders een opgave ligt om met de snelle ontwikkelingen en dynamiek van Smart Mobility om te gaan. Het vergt meer adaptief werken.

 

Als mede coördinator van een veranderprogramma gericht op Smart Mobility heb ik dilemma’s rondom Smart Mobility en aanlegprojecten inzichtelijk gemaakt en geagendeerd op directeuren en bestuursniveau. Daarnaast heb ik met de teamleden actief gezocht naar praktijkcases waar we de meerwaarde van toepassingen konden testen en laten zien. Een aantal praktijkcases die ik heb geïnitieerd zijn de inzet van drones bij Concert at Sea, een Truck Platooning callenge, en een test met informatie op de matrixborden bij de ITS corridor. Die praktijktesten hadden als doel om zowel de impact op beleidsniveau als de impact op uitvoeringsniveau te onderzoeken. Hierbij zorgde ik voor de afstemming met beleid (ministerie I&M) en de verschillende uitvoerende diensten van Rijkswaterstaat. Daarnaast is op mijn initiatief de werkwijze Learning-by-Doing uitgewerkt.