Teamsessie Kwaliteit

Hoe komen we in korte tijd tot een plan van aanpak Kwaliteit, inclusief planning? Dat was de vraag vanuit het CBR. De aanpak Kwaliteit moest directie overstijgend zijn en de capaciteit van de betrokken medewerkers was beperkt. Bovendien kende een deel van de mensen elkaar nog niet.

In mijn ervaring werkt het dan heel goed om kort achter elkaar twee tot vier dagdelen aan de slag te gaan. Ik had een programma voorbereid wat begon met een korte persoonlijke kennismaking om vervolgens aan de slag te gaan met de relevante thema’s. In de eerste middag werd een goede basis gelegd. De ochtend erop werkte ik met mijn opdrachtgever de resultaten van de vorige dag uit en stelden we de insteek en de doelen voor de middag vast. Tijdens de lunch sloot de rest van de groep aan en werd het plan van aanpak verder opgebouwd.

Op deze manier ben ik erin geslaagd om in 2 dagen een enthousiaste groep mensen te creëren, die met elkaar een plan van aanpak inclusief concrete mijlpalen in elkaar had gezet. Een plan wat direct gereed was voor besluitvorming in het managementteam en dat gereed was voor uitvoering.