Verbetertrajecten

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen continue vernieuwing en bieden mogelijkheden om het bestaande werk te verbeteren. De mensen in de organisatie zijn daarbij de sleutel tot succes. Met een team van medewerkers zet ik de vernieuwing in gang. Samen onderzoeken we de huidige werkwijze en bedenken een verbeterde aanpak. Dit resulteert bijvoorbeeld een verbeterd proces of een nieuwe werkmethode. En ook, een betere interne samenwerking

Mijn vijf principes om verbeteringen op gang te brengen:

Om verbeteringen te realiseren en groepen mensen in beweging te krijgen hanteer ik 5 principes.

1. Kansen zichtbaar maken

‚ÄčDe impact en kansen van de vernieuwing maak ik aansprekend door de juiste discussie te voeren, te vertalen naar praktische tips en bereikte resultaten zichtbaar te maken.

2. Mens en organisatie

De mensen met al hun drijfveren, ervaring en kennis zijn het meest waardevol in de organisatie. Met oog voor de menselijke maat en de cultuur van de organisatie weet ik de gewenste beweging in gang te zetten

3. Overzicht, inzicht en ordening

Mijn analytische vermogen zet ik in om de huidige situatie, het eindbeeld en de verschillende belangen snel en scherp in beeld te krijgen.

4. De kracht van beelden

De vernieuwing geef ik kleur en betekenis door presentaties, beelden en visueel vormgegeven overzichten.

5. Vernieuwen én borgen

Mijn werk stopt niet bij het op gang brengen van de vernieuwing en verandering in organisaties. Met mijn werkervaring in het beheer en onderhoud zorg ik voor de borging in het reguliere werk van de organisatie.

Voorbeeldproject: 

Professionaliseren beheer en onderhoud bij de provincie Zuid-Holland

Hoe kunnen we de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud versnellen en de planning beter beheersen? Met deze vraag ging ik aan de slag bij de provincie Zuid-Holland