Planmatig onderhoud bruggen

Beweegbare bruggen en sluizen; onmisbare schakels in zowel het wegennet als het vaarwegennet. Ze zijn er in alle soorten en maten, maar altijd herkenbaar voor de omgeving. Een beweegbare brug is feitelijk een grote machine, die bestaat uit een constructie, bewegingswerk en bedienings- en besturingstechnologie. Dit alles moet als één geheel blijven werken en functioneren. Regelmatig onderhoud is nodig. Dit vergt een goede voorbereiding, waarbij alle onderhoudsmaatregelen op elkaar afgestemd moeten worden.

 

De provincie Zuid-Holland, beheerder van ruim 90 beweegbare bruggen, stelde de vraag ‘Hoe kan ik de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud versnellen en de planning beter beheersen?’. Na een korte analyse op basis van gesprekken en informatie van de beheerorganisatie ben ik met een groep medewerkers aan de slag gegaan. Met dit team van medewerkers met verschillende expertises en ervaring heb ik een set aan verbetermaatregelen opgesteld, variërend van eenduidige werkmethodes, toetsingskaders tot fact sheets per brug die helpen bij een goede planning van stremmingen voor de werkzaamheden. Daarna volgde de toepassing en implementatie van de maatregelen. De in de organisatie beschikbare kennis en deskundigheid heb ik benut om ‘best practices’ op te stellen, die op basis van ervaring aangepast kunnen worden. Daarnaast heb ik ook ingezet op een versterking van de onderlinge samenwerking, waarin het elkaar kritische bevragen op inhoud en voortgang steeds normaler wordt.

Resultaat

de samenwerking is versterkt, de stap van ad-hoc werken naar een eenduidige werkwijze gezet. Dit is een goede basis voor vervolgstappen in de verdere professionalisering van de aanpak van planmatig onderhoud.